សូមអញ្ជើញរីករាយជាមួយថ្ងៃ ពិសេស របស់ Smilepharm នៅថ្ងៃ20th តុលា

សូមអញ្ជើញរីករាយជាមួយថ្ងៃ ពិសេស របស់ Smilepharm នៅថ្ងៃ20th តុលា 2018
រាល់អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការ ពិនិត្យធ្មេញ ដោយមិនគិតថ្លៃ

សូមអតិថិជនទាំងអស់ អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីពិធីពិសេស របស់ SMILEPHARM នៅថ្ងៃ​ សៅរ៍ ទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 នៅ គ្លីនិកធ្មេញ Pasteur ភ្នំពេញ។

អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបាន ការពិនិត្យសម្រាប់ការព្យាបាលឲ្យធ្មេញត្រង់ដោយមិនគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស លើការប្រើប្រាស់​ smilepharm aligners ។​
សូមធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈលេខ +855 89 993 710

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *